ENG
MNE

HOME


ORGANIZACIJA
ZONA
KULTURE


je zvanično konstituisana 2000-te godine i od tada sve svoje aktivnosti usmjerava ka promovisanju savremene kulture, likovnoj i opštoj edukaciji.


Naši ciljevi su stvaranje zdrave klime za savremene artističke tokove i kvalitativni doprinos likovnoj edukaciji talentovane djece i adolescenata.


U tom pravcu je bila usmjerena i naša prva akcija - Prezentacije grafičkih tehnika, koja je organizovana u galeriji Art u Podgorici u okviru koje smo pet dana interaktivno edukovali publiku o tokovima i tehnikama u savremenoj grafici. U toku prezentacija i posmatrači su imali priliku da neposredno učestvuju. Ovaj projekat je finansiran od strane Opštine Podgorica.


Kako kulturu ne možemo izuzeti iz opšteg društvenog okvira, tako su i naše sljedeće akcije bile usmjerene ka demistifikaciji pojma sive ekonomije i ekološkoj edukaciji. Ovo je urađeno kroz određene forme štampanog materijala, koji je distribuiran kroz performanse i bacan iz aviona i to u toku značajnih kulturnih manifestacija, kakve su cetinjski Bijenale i FIAT. Radilo se o velikim tiražima naljepnica koje su sami posmatrači distribuirali dalje,ili u drugom slučaju motivima štampanim na recikliranom papiru, koji su posmatrače 'napali' iz vazduha.

Opširnije